menu
O nas

HEP je elektroenergetsko podjetje, ki se že več kot stoletje ukvarja s proizvodnjo, prenosom in distribucijo električne energije, v zadnjih desetletjih pa tudi z oskrbo kupcev s toploto in z distribucijo plina. Ravnamo se po načelih okolju prijazne proizvodnje električne in toplotne energije, energetske učinkovitosti in trajnega poslovanja ter želimo zagotoviti kakovostne storitve za vse naše kupce z najmanjšimi stroški.

Del skupine HEP je tudi HEP Trgovina, d. o. o., Zagreb, katere hčerinsko podjetje HEP Energija, d. o. o., Ljubljana, posluje v Sloveniji kot energetski subjekt, pooblaščen za opravljanje dejavnosti oskrbe končnih odjemalcev z električno energijo, za kar je pridobila dovoljenje skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

REFERENCE