menu
Poslanstvo in vizija

Poslanstvo HEP skupine

Trajnostna, zanesljiva in konkurenčna proizvodnja, distribucija in oskrba z energijo, v skladu s potrebami kupcev in ob visoki stopnji družbene odgovornosti.

Vizija HEP skupine

HEP skupina bo vodilna v regiji na področju električne energije, ki bo v sodelovanju z domačimi in mednarodnimi institucijami in podjetji razvijala tehnološke priložnosti, konkurenčne prednosti in inovativne poslovne modele, osredotočene na prihodnje potrebe odjemalcev.

Temeljne vrednote HEP skupine

Kompetentnost in inovativnost
Naši zaposleni so najvrednejši potencial in podpora pri opravljanju poslanstva in vizije podjetja ter pri ustvarjanju vrednosti podjetja, ki mu pripadamo. Ob odprtosti za nove ideje in kreativnosti, razvijamo znanja in sposobnosti.

Kakovost in poslovna odličnost
V skladu z zahtevami in pričakovanji vseh zainteresiranih skupin povečujemo kakovost naših izdelkov in storitev. Naš cilj je poslovna odličnost podjetja.

Poštenost
Profesionalno in vestno se vedemo do kupcev, poslovnih partnerjev, delavcev in premoženja. Potrjujemo pristop ničelne tolerance do korupcije. V etičnem kodeksu smo opredelili načela poslovnega ravnanja.

Odgovornost do okolja
Proizvajamo, prenašamo in distribuiramo energijo na ekološko sprejemljiv način. Spodbujamo učinkovito in racionalno uporabo energije pri svojih kupcih ter razvoj in uporabo obnovljivih virov energije.