menu
Razlaga računa

 1. Podatki o naslovniku računa
 2. Podatki o plačniku računa oz. podpisniku pogodbe
 3. Številka pogodbe, na katero se veže račun
 4. Število merilnih mest
 5. Številka kupca in številka računa
 6. Obdobje za katero se zaračunava električna energija
 7. Datum izstavitve računa
 8. Datum zapadlosti računa
 9. Podatek o višini DDV-ja
 10. Višina obresti
 11. Skupni znesek računa
 12. Transakcijski račun na katerega se nakaže plačilo
 13. Sklic odobritve
 14. Opis plačila računa
 15. Primarni viri za proizvodnjo električne enrgije

 1. Naziv in naslov merilnega mesta
 2. Številka merilnega mesta v evidenci SODO d.o.o.
 3. Obračunska moč je merilo največjega trenutnega odjema električne enrgije, ki ga omogoča odjemalčev priključek
 4. Števčno stanje od in do
 5. Poraba električne energije
 6. Cena električne enrgije na enoto VT in MT
 7. Trošarina in dodatni prispevek
  Trošarina je količina električne enrgije, ki se zakonsko obračunana v MWh po različnih stopnjah
  Obračunavanja trošarine za električno energijo po 1. oktobru 2016
 8. Prispevki za SODO - zakonsko določene dajatve, ki so pri vseh dobaviteljih enake
 9. Prispevki