menu
Kakovostna in zanesljiva oskrba z
električno energijo za poslovne kupce
Moj račun

Vpogled v stanje računa preko spleta.

HEPI Trader

Samostojno upravljajte z oskrbo z električno energijo, primerjajte cene na trgu, optimizirajte svoje stroške in izboljšajte svoje poslovanje.

Nov način obračunavanja omrežnine

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje bo stopil v veljavo z dnem 1.7.2024 preberite, kakšne spremembe prinaša.