menu
Prednosti HEP Energije

Dolgoročna varnost in zanesljivost

HEP skupina s svojimi proizvodnimi zmogljivostmi 34-ih elektrarn omogoča stabilno ceno električne energije tudi v času cenovnih turbulenc na borzah v regiji. Velika podjetja lahko z našo aplikacijo HEPI Trader direktno dostopajo do trga električne energije in sama odločajo, v katerem trenutku bodo izvršila nakup.

Zadovoljni kupci

HEP Energija vsak dan zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo na 8.000 obračunskih merilnih mestih, HEP skupina pa skupaj oskrbuje več kot dva milijona obračunskih merilnih mest. Med našimi cenjenimi kupci so tudi večja slovenska mesta, občine, športni objekti in najuspešnejša podjetja v gospodarstvu.

Kontinuirana podpora

S konkurenčno ceno električne energije svojim kupcem zagotavljamo popolno podporo, ki omogoča prihranke v poslovanju, fleksibilne plačilne roke, financiranje in energetsko učinkovitost.


Zakaj izbrati HEP Energijo?

  • Dolgoletne izkušnje in strokovno znanje
  • Varnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo
  • Glavna moč - struktura proizvodnega miksa
  • Inovativnost v poslovanju
  • Ščitimo vas pred spremembami cen električne energije na borzi
  • Naše cene nimajo valutne klavzule in dodatnega nadomestila za energijo izravnave
  • Omogočamo kakovostnejše vodenje vašega poslovanja